Sprawozdanie z działalności SFP-ZAPA za 2020 rok przekazane do Ministerstwa Kultury
ZAPA   30.09.2021

Mamy przyjemność poinformować, że 30 września 2021 r. przekazaliśmy do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu roczne sprawozdanie z działalności za 2020 rok oraz sprawozdanie z badania biegłego rewidenta. Z dokumentami szczegółowo można się zapoznać na naszej stronie.

Zobacz również

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2021 r. przekazaliśmy do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:


  • roczne sprawozdanie z działalności za 2020 rok, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, na które składa się:


                1) sprawozdanie podstawowe SFP-ZAPA za 2020 r.;

                2) sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Filmowców Polskich za 2020 r.;


                3) sprawozdanie za 2020 r. z wykorzystania potrąceń na prowadzoną

                    przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich działalność o charakterze socjalnym,

                    kulturalnym lub edukacyjnym;


  • sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.


Ze wskazanymi powyżej dokumentami można zapoznać się: tutaj


Ponadto zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działalności SFP-ZAPA za 2020 r. przygotowanym przez Dyrektora SFP-ZAPA Dominika Skoczka: tutaj
Scroll