Zebranie Wyborcze SFP-ZAPA odbędzie się 9 kwietnia 2022 r.
ZAPA / Zespół SFP-ZAPA   8.03.2022

Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych serdecznie zapraszają wszystkie osoby, które zawarły ze Stowarzyszeniem umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi na Zebranie Wyborcze SFP-ZAPA, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2022 roku (sobota) w hotelu Sheraton Grand w Warszawie (ul. Bolesława Prusa 2).

Zobacz również

Przedmiotem Zebrania będzie przede wszystkim wybór sześciu członków nowo powstającej Rady Repartycyjnej (która zastąpi dotychczasową Radę Administracyjną SFP-ZAPA). Trzech członków będzie wybieranych przez Zespół Autorów, a trzech pozostałych przez Zespół Producentów. Każdy z Zespołów wybierze dodatkowo po jednym zastępcy członka Rady Repartycyjnej. Na Zebraniu będziemy również prezentować sprawozdanie z działalności SFP-ZAPA w okresie 2017-2021 – od czasu ostatniego Zebrania SFP-ZAPA.


Szczegółowe informacje dotyczące warunków formalnych uczestnictwa w Zebraniu oraz kandydowania na członka Rady Repartycyjnej będziemy publikować na bieżąco na stronie internetowej w zakładce Zebranie Wyborcze.


Zawiadomienie o Zebraniu wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami i dokumentami otrzymają Państwo również w osobnej korespondencji. 


Mamy nadzieję na Państwa liczny udział, zaangażowanie oraz wartościową dyskusję!

Scroll