Koszty inkasa SFP-ZAPA w 2022 roku
ZAPA   21.03.2022

Zgodnie z uchwałą Rady Administracyjnej SFP-ZAPA z dnia 24 lutego 2022 r. prezentujemy wysokość kosztów inkasa obowiązującą w roku bieżącym. Potrącenia zostają obniżone względem roku 2021 na większości pól eksploatacji.

Zobacz również

Rada Administracyjna SFP-ZAPA – zgodnie z ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi – zatwierdziła następującą wysokość potrąceń na koszty inkasa:


  1. reemisja – 9,55%;
  2. nadawanie – 9,55%;
  3. wyświetlanie – 9,00%;
  4. zwielokrotnianie – 9,80%;
  5. opłaty z tytułu tzw. czystych nośników – 9,80%;
  6. publiczne odtwarzanie – 9,55%;
  7. udostępnianie VoD – 9,80%;
  8. wykorzystanie zagraniczne – 9,80%.


Wysokość potrąceń na koszty inkasa została ustalona przy uwzględnieniu planowanej kwoty przychodów z praw oraz szacunkowych kosztów działalności SFP-ZAPA w 2022 roku. Drugi rok z rzędu potrącenia na koszty inkasa w odniesieniu do najważniejszych pól eksploatacji zostały obniżone. Odpowiednio, na polach: reemisja, nadawanie i publiczne odtwarzanie nastąpiła zmiana z 9,82% na 9,55%; na polach: zwielokrotnianie, udostępnianie VOD, wykorzystanie zagraniczne oraz z tzw. czystych nośników z 10% na 9,8%.

Na polu wyświetlanie w kinach wysokość potrąceń na koszty inkasa pozostała bez zmian tj. 9%. Do odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach będą stosowane koszty inkasa takie jak dla pola eksploatacji, którego dotyczą. Jeśli z umowy pomiędzy organizacjami wynika inna stawka potrąceń niż przewidziana załączoną uchwałą, zastosowanie będzie miała stawka wynikająca z takiej umowy.

Tegoroczne stawki potrąceń na koszty działalności są najniższymi w historii SFP-ZAPA, a także najniższymi ze stosowanych przez polskie organizacje zbiorowego zarządzania i jednymi z najniższych w Europie.


Scroll