Znamy nazwiska 6 członków Rady Repartycyjnej SFP-ZAPA
ZAPA   11.04.2022

Na odbywającym się w minioną sobotę, 9 kwietnia Zebraniu Wyborczym ZAPA przedstawiciele Autorów i Producentów wybrali swoich przedstawicieli do nowo utworzonej Rady Repartycyjnej. Pełen skład Rady zostanie uzupełniony jeszcze o trzy osoby wybrane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wszyscy członkowie Rady powoływani są na czteroletnią kadencję.

Zobacz również

W minioną sobotę, 9 kwietnia 2022 roku odbyło się pierwsze po przerwie związanej z pandemią Zebranie Wyborcze ZAPA. W tajnym głosowaniu wyłoniono 6 członków Rady Repartycyjnej. Trzech swoich przedstawicieli wybrał Zespół Autorów i trzech Zespół Producentów.

Poniżej przedstawiamy skład nowo powołanej Rady Repartycyjnej SFP-ZAPA.

Z Zespołu Autorów wybrani zostali:

  • Karolina Bielawska
  • Jan Matuszyński
  • Jacek Hamela


Zastępcą członka Rady z Zespołu Autorów został Maciej Sobczyk.

Z Zespołu Producentów wybrani zostali:

  • Kamil Skałkowski
  • Tadeusz Lampka
  • Joanna Szymańska


Zastępcą członka Rady z Zespołu Producentów został natomiast Włodzimierz Matuszewski.

Czym zajmuje się Rada Repartycyjna w strukturach SFP-ZAPA? Do jej głównych obowiązków należy zatwierdzanie stawek wynagrodzeń autorskich lub projektów tabel wynagrodzeń, zatwierdzanie klasyfikacji utworów audiowizualnych w celu właściwej repartycji wynagrodzeń, rozpatrywanie odwołań oraz skarg przesyłanych do SFP-ZAPA przez uprawnionych, uchwalanie planu finansowego i merytorycznego SFP-ZAPA, a także przyjmowanie okresowych sprawozdań dyrektora organizacji.  

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym członkom Rady Repartycyjnej i życzymy owocnej pracy na rzecz środowiska filmowego!


Zdjęcia: Gosia Wieruszewska


Scroll