Jacek Bromski ponownie Prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich
ZAPA   23.05.2022

W sobotę 21 maja odbyło się pierwsze po okresie pandemii Walne Zebranie Członków SFP, którego celem było wybranie między innymi nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem największej w Polsce organizacji zrzeszającej ludzi filmu ponownie wybrany został Jacek Bromski. Podczas tego ważnego posiedzenia wybrano również składy Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz uchwalono stosowne Regulaminy.

Zobacz również

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich zwoływane jest przez Zarząd Główny w celu wyboru Prezesa Stowarzyszenia, a także członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Podczas Zebrania które odbyło się w sobotę, 21 maja br. Prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich ponownie wybrany został Jacek Bromski. Nowo wybrane składy organów Stowarzyszenia prezentują się natomiast następująco:

Zarząd Główny SFP

Kinga Dębska
Katarzyna Klimkiewicz
Aleksander Pietrzak
Karolina Bielawska
Juliusz Machulski
Grzegorz Łoszewski
Michał Szcześniak
Anna Mroczek
Michał Kwieciński
Janusz Gauer
Allan Starski
Nikodem Wołk-Łaniewski

Komisja Rewizyjna SFP

Zbigniew Domagalski
Sławomir Rogowski
Kamil Skałkowski
Alina Skiba
Irena Strzałkowska

Sąd Koleżeński SFP

Grażyna Banaszkiewicz
Violetta Buhl
Michał Bukojemski
Sylwia Czaplewska
Janina Dybowska-Person
Grzegorza Kędzierskiego
Paweł Mantorski
Marek Piestrak
Wiktor Skrzynecki
Andrzej Sołtysik
Ignacy Szczepański
Piotr Wojciechowski

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków SFP należy również zatwierdzenie sprawozdań wyżej wymienionych organów z ich upływającej kadencji oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy (tym razem zatwierdzono także sprawozdania za dwa dodatkowe lata 2019 oraz 2020, które nie mogły być przedstawione wcześniej ze względu na czas pandemii), a także podjęcie koniecznych uchwał, w tym uchwalenie stosownych Regulaminów:Ze Sprawozdaniem działalności Zarządu Głównego z Stowarzyszenia Filmowców Polskich za okres 24 kwietnia 2016 – 21 maja 2022 roku można się natomiast zapoznać na stronie SFP tutaj.

Scroll