Dominik Skoczek ponownie wybrany do Zarządu Society of Audiovisual Authors (SAA)
ZAPA   1.07.2022

W poniedziałek, 27 czerwca br. w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie międzynarodowego stowarzyszenia Society of Audiovisual Authors (SAA). Do Zarządu organizacji (Board of Directors) ponownie został wybrany Dominik Skoczek, otrzymując drugą z kolei największa liczbę głosów. Kadencja Zarządu jest trzyletnia, a dyrektor SFP-ZAPA będzie piastował tę odpowiedzialną funkcję już po raz czwarty z rzędu.

Zobacz również

Miejsce w Zarządzie najważniejszej europejskiej organizacji działającej na rzecz ochrony interesów twórców utworów audiowizualnych jest dla SFP-ZAPA dużym wyróżnieniem. Ze strony głosujących jest to także wyraz uznania dla działań podejmowanych przez naszą organizację na polu międzynarodowym i w samych strukturach SAA. Członkowie stowarzyszenia docenili nasz wkład w liczne inicjatywy podejmowane na forum europejskim oraz nasze starania o jak najlepszy kształt regulacji prawnych, tych procedowanych na szczeblu unijnym, jak i krajowym – powiedział po wyborze Dominik Skoczek.

Członkami obecnego Zarządu SAA zostali także przedstawiciele następujących europejskich organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi: SACD (Francja), VG WORT (Niemcy), ALCS (Wielka Brytania), AIPA (Słowenia), VdFS (Austria), Copyswede (Szwecja).

Podczas Walnego Zgromadzenia SAA dyskutowano również o pracach legislacyjnych dot. wdrożenia dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym oraz dyrektywy satelitarno-kablowej II w poszczególnych państwach członkowskich. Przedstawiciele SFP-ZAPA zaprezentowali podstawowe założenia projektu opublikowanego w zeszłym tygodniu przez Ministerstwo Kultury, podkreślając doniosłość zmiany polegającej na ustawowym zagwarantowaniu twórcom niezbywalnego prawa do dodatkowego wynagrodzenia za eksploatację utworu w ramach usług VOD. Zaproponowane rozwiązania oceniono na forum europejskim bardzo pozytywnie, jednogłośnie uznając, że stanowią one szansę na poprawę sytuacji twórców, stworzenie przejrzystych reguł dotyczących korzystania z utworów i sprawiedliwy podział zysków z tytułu ich eksploatacji w środowisku cyfrowym.

Podczas zebrania zatwierdzono również  sprawozdanie z działalności dyrektora wykonawczego SAA, udzielono absolutoriom ustępującemu zarządowi, przedstawiono sprawozdanie oraz opinię rewidenta oraz przyjęto również strategię działania SAA na lata 2022-2024.

Society of Audiovisual Authors jest stowarzyszeniem zrzeszającym 33 organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorów utworów audiowizualnych z 25 krajów europejskich. Do głównych zadań SAA należy ochrona i działanie na rzecz interesów audiowizualnych.

Scroll