Odtwarzanie publiczne w hotelach
ZAPA   19.01.2007

Publiczne odtwarzanie obejmuje odbiór przez gości hotelowych programu radiowego lub telewizyjnego w pokojach hotelowych. Właściciel hotelu umieszczając odbiorniki radiowe lub telewizyjne w pokojach umożliwia (udostępnia) gościom taki odbiór.

Zgodnie z art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631) główny reżyser, operator obrazu, twórcy scenariusza, twórcy innych utworów literackich lub muzycznych, które stworzone zostały do utworu audiowizualnego lub w nim wykorzystane są uprawnieni do stosownego wynagrodzenia m.in. z tytułu publicznego odtwarzania oraz nadawania utworu przez "inne środki publicznego udostępniania utworów". Z kolei Art. 6 powołanej ustawy precyzuje pojęcie odtwarzania: "odtworzeniem utworu jest jego udostępnianie bądź przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany". Nie ma wątpliwości, że w odniesieniu do hotelu mamy do czynienia z odtworzeniem utworów przy pomocy odbiorników telewizyjnych.

 

Publiczne odtwarzanie obejmuje odbiór przez gości hotelowych programu radiowego lub telewizyjnego w pokojach hotelowych. Właściciel hotelu umieszczając odbiorniki radiowe lub telewizyjne w pokojach umożliwia (udostępnia) gościom taki odbiór. Stanowisko to potwierdza również najnowszy wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dn. 07.12.2006r. w sprawie SGAE / RAFAEL HOTELS SA (C - 306 / 05). Wyrok ETS potwierdza, że "hotele mogą instalować w swoich pokojach telewizory, ale muszą wnosić opłaty na rzecz twórców (...) za udostępnianie w nich programów. Dyrektywa 2001/29/WE nie przewiduje w tym zakresie zwolnień z opłat." - cytat z Rzeczpospolitej z dnia 13 grudnia 2006r.

 

Wyjaśniamy równocześnie, że:

• Abonament radiowo-telewizyjny jest inną rodzajowo opłatą niż wynagrodzenie z tytułu praw autorskich i pokrewnych i opłacanie go nie ma wpływu na wynagrodzenia z tytułu praw autorskich, gdyż opłatę abonamentową pobiera się w celu umożliwienia realizacji przez publiczną radiofonię i telewizję misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Abonament jest obciążeniem publiczno - prawnym i nie reguluje w żaden sposób wynagrodzenia za korzystanie z utworów należnego autorom tych utworów.

Scroll