Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w sprawie operatora kablowego
ZAPA   5.12.2008

W dniu 30 października br. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił apelację operatora kablowego (...) ze Stalowej Woli. Tak więc SFP-ZAPA dysponuje prawomocnym wyrokiem zasądzającym od pozwanego zapłatę żądanej kwoty (2,8 % rzeczywistych wpływów netto z tytułu reemisji kablowej) wraz z ustawowymi odsetkami.

Zobacz również


Scroll