Zakaz reemisji do czasu zawarcia umowy; odszkodowanie dla SFP-ZAPA
ZAPA   7.10.2009

rawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, operator kablowy z Bydgoszczy będzie musiał zapłacić na rzecz SFP-ZAPA odszkodowanie za bezumowne (bez licencji SFP) prowadzenie działalności bez wywiązywania się z obowiązku płacenia tantiem, w wysokości wyliczonej na podstawie potrójnej stawki 2,8% miesięcznych wpływów netto operatora sieci kablowej jako stawki licencyjnej stosowanej przez Stowarzyszenie wobec operatorów sieci kablowych.

Zobacz również

Tym samym Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Stowarzyszenia Filmowców Polskich co do zasadności wysokości ww. stawki.

Do czasu zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich pozwany operator otrzymał również zakaz dokonywania reemisji utworów audiowizualnych w sieciach telewizji kablowej.

Scroll