Apel o podpisanie petycji!
ZAPA   5.06.2013

Jako organizacja jednocząca polski i europejski rynek filmowy zwracamy się z gorącym apelem o podpisanie się pod PETYCJĄ skierowaną do unijnego Komisarza ds. handlu o wyraźne wyłączenie sektora audiowizualnego z negocjowanego obecnie porozumienia o wolnym handlu między Unią Europejską i USA.

Zobacz również

Szanowni Państwo,

 

Jako organizacja jednocząca polski i europejski rynek filmowy zwracamy się z gorącym apelem o podpisanie się pod PETYCJĄ skierowaną do unijnego Komisarza ds. handlu o wyraźne wyłączenie sektora audiowizualnego z negocjowanego obecnie porozumienia o wolnym handlu między Unią Europejską i USA.

 

Aktualnie negocjowane porozumienie o wolnym handlu między Unią Europejską i USA zrównuje prawa i przywileje wszystkich podmiotów, również w sektorze audiowizualnym, które tradycyjnie nie podlegały umowom o wolnym handlu. Może to nieść za sobą szereg zagrożeń, min:

 

  • zniesienie zasad obowiązujących w radiu i telewizji dotyczących tzw. kwot programowych promujących utwory polskie oraz europejskie;
  • rozszerzenie zakresu podmiotów korzystających z  krajowych i regionalnych funduszy przemysłu filmowego - o dotację z takich instytucji jak Polski Instytut Sztuki Filmowej lub jego odpowiedniki w innych krajach UE będą mogli ubiegać się również producenci amerykańscy!
  • modyfikację programów promujących twórczość europejską, takich jak Eurimages czy dawne programy MEDIA i KULTURA (obecnie KREATYWNA EUROPA).

 

Porozumienie w takim kształcie w sposób diametralnie niekorzystny wpłynie na pozycję polskiego i europejskiego rynku audiowizualnego w stosunku do rynku amerykańskiego. Jako przedstawiciele polskiego rynku filmowego musimy stawić odpór takim działaniom.

 

Poniżej podajemy link do Petycji:

https://www.lapetition.be/en-ligne/The-cultural-exception-is-non-negotiable-12826.html

 

Po wejściu na stronę prosimy zaznaczyć opcję : Je signe la pétition, a następnie wpisać w formularzu swoje dane.

 

W obecnym kształcie mandat negocjacyjny nie przewiduje żadnych wyłączeń. Walczmy o wyłączenie sektora audiowizualnego!

 

Mamy czas do 14 czerwca!

 

Zespół SFP - ZAPA

Scroll