Sektor filmowy poza TTIP
ZAPA   19.06.2013

Z radością informujemy, że 14 czerwca podczas posiedzenia Rady UE w Luksemburgu został przyjęty mandat dla Komisji Europejskiej do negocjacji porozumienia o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a USA (TTIP), z którego całkowicie wyłączony został sektor audiowizualny!

Zobacz również

Negocjowane porozumienie o wolnym handlu między Unią Europejską i USA zrównuje prawa i przywileje wszystkich podmiotów. Po raz pierwszy pełnej liberalizacji miał zostać poddany również sektor kultury, w tym przemysł audiowizualny, który tradycyjnie nie podlegał dotychczas umowom o wolnym handlu.Niosło to za sobą szereg zagrożeń, m.in.: zniesienie zasad obowiązujących w radiu i w telewizji dotyczących tzw. kwot programowych promujących utwory polskie oraz europejskie; rozszerzenie zakresu podmiotów korzystających z krajowych i regionalnych funduszy filmowych (o dotację z takich instytucji jak PISF lub jego odpowiedniki w innych krajach UE mogliby ubiegać się również producenci amerykańscy); likwidację programów promujących twórczość europejską, takich jak Eurimages, czy dawne programy MEDIA i KULTURA (obecnie KREATYWNA EUROPA).

 

Porozumienie w takim kształcie w sposób diametralnie niekorzystny wpłynęłoby na pozycję polskiego i europejskiego rynku audiowizualnego w stosunku do rynku amerykańskiego. Na szczęście wyjątek kulturalny został w porę uratowany.

 

Piątkowa decyzja nie zapadłaby bez głosu Polski i znaczącego wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękujemy także wszystkim autorom i producentom, którzy podpisali petycję skierowaną do unijnego Komisarza ds. handlu w tej sprawie. To także dzięki  świadomej, aktywnej postawie licznych polskich twórców różnorodność kulturowa Europy z jej unikatowym dorobkiem filmowym pozostała nienaruszona.

Scroll