Programista Testów Automatycznych - Tester IT
ZAPA

Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich aktualnie poszukuje osoby na stanowisko: Programista Testów Automatycznych - Tester IT

Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: TESTER/12/2017

Opis stanowiska:

 • Programowanie i wykonywanie testów automatycznych (Selenium WebDriver / JAVA /  Cucumber);
 • Przygotowywanie przypadków testowych i planowanie testów manualnych;
 • Wykonywanie testów technicznych, funkcjonalnych, wydajnościowych;
 • Analiza techniczna napotkanych błędów (MS T-SQL);
 • Raportowanie postępu testów wewnętrznych i UAT;
 • Zarządzanie błędami, koordynacja współpracy testerów UAT i programistów;
 • Zarządzanie środowiskiem testowym (Jenkins / JIRA / SQL Server / IIS);
 • Raportowanie postępu / statusu testów;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego;

Wymagania:

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu testów technicznych / UAT;
 • Znajomość narzędzi wspierających zarządzanie przypadkami testowymi i błędami (JIRA);
 • Umiejętność programowania - znajomość JAVA pozwalająca na tworzenie testów automatycznych;
 • Bardzo dobra znajomość MS T-SQL.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office;
 • Umiejętność szybkiego poznania procesów i systemów IT firmy, w tym poziom SQL;
 • Umiejętność komunikacji zarówno z użytkownikami jak i osobami technicznymi;
 • Samodzielność w działaniu i bardzo dobra organizacja pracy;

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze;
 • Dużą swobodę działania i samodzielność w ramach powierzonych zadań;
 • Pracę w stabilnej organizacji;
 • System szkoleń i dobre zaplecze socjalne;


Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli jeśli przekaże Pani/Pan więcej danych niż w art. 221 Kodeksu pracy (tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia; miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich (dalej SFP), realizujące swoje statutowe cele również w ramach jednostki organizacyjnej Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ul. Żelazna 28/30, Warszawa) zawartych w mojej aplikacji dla realizacji procesów naboru do pracy. Dane w zakresie szerszym niż wynikające z art. 221 kodeksu pracy podaję dobrowolnie. Jestem świadom/a że zgodę mogę wycofać w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podjęte działania na jej podstawie.”

Prosimy również o zamieszczenie dodatkowej klauzuli jeżeli Pani/Pan chce, aby Pani/Pana aplikacja pozostała w bazie SFP dla przyszłych procesów rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich (dalej SFP), realizujące swoje statutowe cele również w ramach jednostki organizacyjnej Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ul. Żelazna 28/30, Warszawa) zawartych w mojej aplikacji dla realizacji przyszłych procesów naboru do pracy. Dane te podaję dobrowolnie. Jestem świadom/a że zgodę mogę wycofać w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podjęte działania na jej podstawie.”

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest lub będzie Stowarzyszenie Filmowców Polskich (dalej SFP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 85, realizujące swoje statutowe cele również w ramach jednostki organizacyjnej Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ul. Żelazna 28/30, Warszawa), która może być Pani/Pana pracodawcą. Przekazane nam w ramach trwającego naboru lub poza nim dane osobowe będą przetwarzane:
- zgodnie i w celu wypełnienia postanowień art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jak np. możliwość nawiązania z Panią/Panem kontaktu,
- ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz ewentualnego zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Pani/Pana osoby, jak również, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub woli skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw może Pani/Pan skontaktować się z nami listownie pod wyżej wskazanym adresem.

Powołaliśmy także Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy:
- pisemnie pod wyżej wskazanym adresem
- elektronicznie pod adresem e-mail: iod@zapa.org.pl

Więcej informacji uzyskasz klikając tutaj lub pod adresem:
www.zapa.org.pl/_vault/_files/220/Informacja_dla_kandydatow_do_pracy.pdf


Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres mailowy: rekrutacja@zapa.org.pl

Scroll